Cổng sắt rèn

Cổng sắt rèn nghệ thuật Đông Ấn

Trong tổng thể công trình Cửa cổng sắt rèn luôn đứng ở vị trí quan trọng vì làm tăng vẻ đẹp và sự thống nhất cho toàn bộ ngôi nhà.