Cầu Thang Sắt Rèn

Cầu thang sắt rèn nghệ thuật Đông Ấn

Cầu thang sắt rèn nghệ thuật là điểm khởi đầu dẫn luồng khí trong lành đến các phòng sinh hoạt của toàn bộ căn nhà. Vì thế điểm khởi đầu của cầu thang trong nhà phải sáng sủa, thông thoáng, và được đặt vào cung “lành”, hướng tốt.