Sản phẩm cắt CNC trang trí nội - ngoại thất

Sản phẩm cắt CNC trang trí nội - ngoại thất

Hiện tại ở nước ta, CNC chủ yếu là cắt hoa văn trên tấm thép, độ dầy mỏng của tấm thép lệ thuộc vào sản phẩm đó dùng như thế nào. Nhưng mục đích quan trọng nhất là làm sản phẩm nội - ngoại thất, vật dụng gia đình thì ít được quan tâm. CNC có ưu điểm là có thể làm các sản phẩm nội thất lắp ghép, tháo lắp và gọn gàng như bàn gấp, đèn gấp, đồ trang trí trên tường, bảng hiệu...